Nasza misja

Poznań to nasza wspólna przestrzeń i nasz dom. Z urodzenia czy z wyboru, jesteśmy poznaniankami i poznaniakami. Jesteśmy dumni z naszego miasta – dostatniej stolicy regionu, aspirującej do roli europejskiej metropolii.

A jednak… wierzymy, że Poznań może być lepszy.

Nasze miasto może jaśniej określać swoje cele, sprawniej je realizować, a swoje działania poddawać krytycznej, publicznej ocenie.

My, Klucznicy, marzymy o mieście efektywnym, gospodarnym i nowoczesnym. Chcemy żyć w mieście, które ciągle polepsza poziom życia wszystkich swoich mieszkańców.

I działamy, aby Poznań stał się takim właśnie miastem.

Nasza działalność

W styczniu 2018 Stowarzyszenie Klucznicy rozpocznie działalność jako niezależny think tank dla Poznania.

Będziemy publikować raporty i analizy dotyczące kondycji Poznania i działań miasta.

Będziemy kontrolować działania władz miasta i zabiegać o politykę opartą na dowodach.

Będziemy pomagać poznaniakom i poznaniankom zrozumieć jak działa ich samorząd i promować rzeczową debatę na temat spraw miasta.

Dwa słowa o nazwie

Kiedyś klucznikiem nazywano osobę, której powierzono klucze do jakiegoś miejsca, na przykład zamku lub fabryki. Klucznik nie był właścicielem powierzonego mu majątku, ale był za niego odpowiedzialny.

Podobnie my, Klucznicy – jesteśmy tylko jednymi z wielu obywateli i mieszkańców Poznania, ale czujemy się odpowiedzialni za nasze miasto, za Poznań.

Powiązane strony