Zarząd

  • Łukasz Garczewski, prezes
  • Pola Mikołaczyk, wiceprezeska
  • Joanna Szuba, sekretarz
  • Maciej Szulc, skarbnik