Analiza nazw ulic w Poznaniu

Przygotowujemy analizę nazw ulic w Poznaniu, która ma na konkretnych liczbach pokazać kogo Poznań upamiętnia i postawić pytania o dalsze kroki.

Cele

  • Zmiana debaty publicznej na temat nazw ulic ze skupionej na pojedynczych ulicach na debatę o miejskiej pamięci opartą o fakty
  • Mobilizacja poznaniaków do zaangażowania w prace na rzecz miasta (crowdsourcing)
  • Promocja Kluczników jako inicjatywy (ponieważ to nasz pierwszy projekt)

Status

Analiza nazw ulic w Poznaniu 60%
  • [zakończone] pozyskanie zbioru danych od GEOPOZ
  • [zakończone] kategoryzacja ulic z pomocą wolontariuszy
  • [w toku] weryfikacja danych
  • [w toku] formułowanie opisu i wniosków (pytań)
  • redakcja
  • publikacja