Analiza porównawcza budżetów obywatelskich

Przygotowujemy analizę budżetów obywatelskich w Poznaniu i miastach podobnej wielkości. Szczególną uwagę zwrócimy na partycypację mieszkańców w procesie składania projektów i w głosowaniu.

Cele

  • Mobilizacja mieszkańców Poznania do liczniejszego udziału w budżecie obywatelskim

Status

Analiza porównawcza budżetów obywatelskich 25%
  • [zakończone] wybór miast do porównania
  • [w toku] pozyskanie danych
  • [w toku] analiza danych
  • [w toku] formułowanie wniosków i rekomendacji
  • redakcja
  • publikacja