Analiza wykorzystania dzieł uczniów przez PLSP

Stowarzyszenie Umarłych Statutów „nagrodziło” w konkursie na Statutowy Absurd Roku 2022 poznańską szkołę, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu (PLSP).

Nagrodę przyznano za bezprawny zapis w statucie przyznający szkole „prawo” do rozporządzania pracami uczniów i uczennic.

W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, w jaki sposób PLSP wykorzystywało dzieła tworzone przez swoich podopiecznych.

Opis sytuacji

W statucie PLSP (przed zmianami opisanymi poniżej) istniał następujący zapis:

Art. 45.

1. Wszystkie prace wykonane przez uczniów w procesie dydaktycznym (prace szkolne, plenerowe i dyplomowe) są własnością szkoły i przechowywane są w archiwum.

2. Prace archiwalne mogą być wystawiane na aukcjach i sprzedawane, a uzyskane w ten sposób środki służą wspieraniu działalności statutowej PLSP.

Przeniesienie prawa własności i autorskich praw majątkowych w takiej formie, tzn. za pomocą zapisu w statucie, jest niezgodne z prawem.

Po interwencji Stowarzyszenia Umarłych Statutów ten i podobne zapisy we wrześniu 2021 negatywnie oceniło Centrum Edukacji Artystycznej, uznając je za niezgodne z prawem.

W konsekwencji liceum usunęło dawny art. 45. ze swojego statutu.

W styczniu 2022 Stowarzyszenie Umarłych Statutów przyznało PLSP drugie miejsce w swoim corocznym konkursie na Statutowy Absurd Roku.

Po informacji o „nagrodzie” zainteresowaliśmy się sprawą i postanowiliśmy sprawdzić czy zapisy art. 45. były przez szkołę wykorzystywane, a jeśli tak – w jaki sposób i w jakim zakresie. W tym celu złożyliśmy poniższy wniosek o dostęp do informacji publicznej:

wniosek-plsp-sprzedaz-dziel-uczniow

Postęp naszych prac

  • 2022-01-28 – wysłanie wniosku o dostęp do informacji publicznej
  • do 2022-02-11 – oczekiwanie na odpowiedź

Dokumenty