Nasza misja

Poznań to nasza wspólna przestrzeń i nasz dom. Z urodzenia czy z wyboru, jesteśmy poznaniankami i poznaniakami. Jesteśmy dumni z naszego miasta – dostatniej stolicy regionu, aspirującej do roli europejskiej metropolii.

A jednak… wierzymy, że Poznań może być lepszy.

Nasze miasto może jaśniej określać swoje cele, sprawniej je realizować, a swoje działania poddawać krytycznej, publicznej ocenie.

My, Klucznicy, marzymy o mieście efektywnym, gospodarnym i nowoczesnym. Chcemy żyć w mieście, które ciągle polepsza poziom życia wszystkich swoich mieszkańców.

I działamy, aby Poznań stał się takim właśnie miastem.

Nasza działalność

Klucznicy to niezależny think tank dla Poznania. Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit.

Publikujemy raporty i analizy dotyczące kondycji Poznania i działań miasta.

Kontrolujemy działania władz miasta i zabiegamy o politykę opartą na dowodach.

Pomagamy poznaniakom i poznaniankom zrozumieć jak działa ich samorząd i promujemy rzeczową debatę na temat spraw miasta.

Dwa słowa o nazwie

Kiedyś klucznikiem nazywano osobę, której powierzono klucze do jakiegoś miejsca, na przykład zamku lub fabryki. Klucznik nie był właścicielem powierzonego mu majątku, ale był za niego odpowiedzialny.

Podobnie my, Klucznicy – jesteśmy tylko jednymi z wielu obywateli i mieszkańców Poznania, ale czujemy się odpowiedzialni za nasze miasto, za Poznań.

Powiązane strony